Co je to Vortex?

Vortex je obecný termín pro silné víry vzduchu, které se vyskytují v atmosféře. Nejznámějším typem vortexu je polární vortex, který se vyskytuje u severního a jižního pólu a může mít významný vliv na počasí v oblastech v jeho blízkosti.

Polární vortex se skládá ze dvou složek: stratosférického vortexu a troposférického vortexu. Stratosférický vortex se nachází ve výškách mezi 15 a 50 km a je tvořen silným prouděním vzduchu kolem pólů. Troposférický vortex se nachází ve výškách do 15 km a je tvořen prouděním vzduchu kolem pólů v nižších výškách.

Polární vortex se obvykle drží pohromadě a udržuje chladné počasí u pólů. Nicméně, když se vortex oslabí nebo se rozpadne, může dojít k přesunu chladného vzduchu do oblastí, které jsou obvykle teplejší. Tento jev se nazývá "rozpad vortexu" a může způsobit změny počasí po celém světě, včetně Evropy.

Příklady takových změn počasí způsobených rozpadem vortexu zahrnují tzv. "Siberian Express" v Severní Americe, kdy dochází k přílivu chladného vzduchu ze Sibiře, a "Polar Vortex" v Evropě, kdy dochází k přílivu chladného vzduchu z Arktidy. Tyto jevy mohou způsobit velmi chladné počasí a silné zimní bouře.

V posledních letech dochází k nárůstu počtu případů rozpadu vortexu, což je pravděpodobně způsobeno změnami klimatu způsobenými lidskou činností.