Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu
Extrémní meteorologické události

Extrémní meteorologické události

25.1.2023
V roce 1925 se v USA stalo největší tornádo, které se kdy přihodilo. Mělo průměr 3 km a jeho rychlost dosahovala až 480 km/h. Bylo tak silné, že zničilo celou městskou čtvrť ve městě Moore, Oklahoma. Při tom zabilo 695 lidí a zranilo dalších 12 000. Tornádo trvalo 38 minut a způsobilo škody za miliony dolarů.
Co je to námraza

Co je to námraza

25.1.2023
Historie povodní ve světě

Historie povodní ve světě

25.1.2023
Povodně jsou jednou z nejvíce destruktivních sil přírody. Přinášejí katastrofální škody na majetku, ale i na lidských životech. Kromě toho, že se stávají stále častějšími v důsledku globálního oteplování, jsou také součástí historie lidstva po staletí. Následující článek shrnuje některé z nejznámějších povodní v historii.
Extrémní meteorologické události

Extrémní meteorologické události

25.1.2023
Největší sucho v historii se stalo v roce 1921 a trvalo až do roku 1922. Sucho zasáhlo oblast mezi řekou Indus a Ganges na území dnešní Indie a Pákistánu. Suchu se říkalo Severní Indie nebo Džínské sucho. Suchu předcházel množství katastrofálních událostí
Nejbližší meteorický roj

Nejbližší meteorický roj

25.1.2023
Meteorický roj je skupina malých částic, které přichází z neznámého zdroje. Může to být kometa, asteroid nebo planetka. Částice jsou složeny z prachu a kamení. Meteorické roje se obvykle vyskytují jednou ročně a jsou spojeny s určitou planetou nebo objektem v Sluneční soustavě.
Globální oteplování: dopady v budoucnosti

Globální oteplování: dopady v budoucnosti

25.1.2023
Globální oteplování je proces, který se vyznačuje postupným nárůstem průměrné teploty v atmosféře Země. Tento nárůst teploty je způsoben skleníkovými plyny, které se uvolňují do atmosféry a zamezují odchodu energie zpět do vesmíru.
Historie povodní v České republice

Historie povodní v České republice

25.1.2023
<p>Rok 1997 byl rokem, kdy Česká republika zažila jednu z nejhorších povodní v historii. Výrazně ovlivnila životy lidí na celém území naší země a způsobila obrovské škody. Povodeň se projevila na mnoha místech, nejvíce však byla postižena Morava a Slezsko.&nbsp;</p>
Vliv počasí na vysokohorské oblasti

Vliv počasí na vysokohorské oblasti

25.1.2023
Vysokohorské oblasti jsou často vystaveny extrémním klimatickým podmínkám, které se mohou měnit velmi rychle. Meteorologie v těchto oblastech je proto velmi důležitá a může být pro lidi, kteří se ocitnou v těchto oblastech, životně důležitá.
Typy oblačnosti

Typy oblačnosti

25.1.2023
<p>Existuje mnoho typů oblačnosti, které jsou klasifikovány podle jejich výšky, tvaru a struktury. Všechny typy oblačnosti jsou rozděleny do deseti hlavních skupin. Tyto skupiny jsou následující: cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, altostratus, altocumulus, stratocumulus, stratiformis</p>
Vliv počasí na zemědělství

Vliv počasí na zemědělství

25.1.2023
<p>Počasí má vliv na všechny oblasti života. Zemědělství není výjimkou. Pro zemědělce je důležité sledovat počasí a předpovědi, aby mohli přizpůsobit své postupy, které by nejlépe využily příznivých podmínek a minimalizovaly negativní dopady.&nbsp;</p>
Vliv vysokých teplot na meteorologii

Vliv vysokých teplot na meteorologii

25.1.2023
<p>Konvekce je proces přenosu energie mezi atmosférou a povrchem Země. Vysoké teploty mají zásadní vliv na tento proces, protože zvyšují energii, která se může přenášet do atmosféry. Když jsou teploty vyšší než normální, mohou být ovlivněny různé typy konvekce.&nbsp;</p>
Klimatické změny a jejich vliv na počasí

Klimatické změny a jejich vliv na počasí

25.1.2023
<p>Klimatické změny jsou globální úpravy klimatu, které se projevují ve formě změn teplot, srážek, větru a dalších meteorologických jevů. Tyto změny mohou být způsobeny přirozenými procesy, jako je například vulkanická činnost, nebo lidskou činností,</p>
Vliv teploty na výskyt bouřek

Vliv teploty na výskyt bouřek

25.1.2023
<p>Teplota a vlhkost jsou dva faktory, které ovlivňují výskyt bouřek. Teplota ovlivňuje množství vlhkosti ve vzduchu. Čím je teplota vyšší, tím větší je množství vlhkosti. Vyšší teplota také zvyšuje rychlost proudění vzduchu, což má za následek intenzivnější srážky.&nbsp;</p>