Podmínky použití

 

Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Data uváděná na webu i-Meteo jsou orientační a provozovatel nenesá žádnou odpovědnost za věrohodnost dat. Další publikování a reprodukce dat, bez souhlasu provozovatele je zakázána. Výjimku tvoří obrázkové bannery, vytvořené provozovatelem k publikování na externí webové stránky.

V případě, že uživatel webu i-Meteo nahraje na web i-Meteo obrázek či fotografii, dává provozovateli webu i-Meteo plná práva s nahranou fotografií či obrázkem nakládat dle svého uvážení, například publikovat, upravovat či ukládat. Uživatel bere na vědomí, že smí nahrávat pouze fotografie, či obrázky, ke kterým má přislušná vlastnická práva. Provozovatel nenese za tyto fotografie odpovědnost. Texty, fotografie či obrázky, které uživatel uloží na web i-Meteo, nesmí být hanlivé, erotické či takové, které porušují zákony ČR nebo by mohli být pobuřujíci.